Kanalizačné šachty

Vodotesné kanalizačné (revízne) šachty sú vyhotovené z plastu (PP, PE, PVC).
Tvarové a rozmerové vyhotovenie podľa požiadaviek zákazníka (valcovité, hranaté, ...).

Šachty sú vo verziách vhodných na obsyp, prípadne obbetónovanie (pri vysokej spodnej vode, zlých geologických podmienkach a pri komunikáciách). Šachty sú zhotovené zo skruží alebo zo zakružovaného doskového materiálu.

Dno je možné zhotoviť v nasledovných alternatívach:

dno vybavené kinetou a nástupnicou z plastového materiálu bez nutnosti vyplnenia betónom.
dno je vybavené kinetou s prípravou na vyplnenie dna betónom... vytvorenie betónového dna a nástupnice.

Šachty môžu byť prekryté plastovým pochôdznym poklopom, liatinovým poklopom alebo železobetónovou roznášacou doskou s liatinovým poklopom podľa zaťaženia. Poklopy môžu byť vybavené uzamykaním.

Vrch šachty môže byť ukončený kužeľom, súčasťou kužeľa môže byť stúpadlová kapsa. Vstup do šachty je možné zabezpečiť plastovými stúpačkami alebo plastovým rebríkom.

ATEST / CERTIFIKÁT

Technické riešenie zariadení bolo posudzované Technickým a skúšobným ústavom stavebným, n.o. Bratislava, ktorý vydal na tieto zariadenia Technické osvedčenie TO - 06/0043 dňa 17.02.2006.

BB AQEX s r.o.

Stavebná 22, 974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 (0) 48 47 16 911
e-mail: bbaqex@bbaqex.sk

IČO: 31 576 290
DIČ: 20 20 452 885
IČ DPH: SK 20 20 452 885

VÝROBA

PONDELOK– PIATOK: 06:00 – 14:30
e-mail: paricka@bbaqex.sk
048/471 69 33
0907 836 595

 

BB AQEX s.r.o. - Banská Bystrica

PREDAJŇA

Otváracie hodiny
PONDELOK– PIATOK: 07:00 – 17:00
SOBOTA: 07:30 – 12:00
e-mail: obchodma@bbaqex.sk
048/471 69 34
0915 820 098

Copyright © 2024 BB AQEX s.r.o.

Design & Development By JoomShaper

Search

Web Analytics