Čerpacie stanice

Čerpacie stanice pre čerpanie splaškových vôd, vôd priemyselných, dažďových, úžitkových, pitných alebo drenážnych sú vyrábané ako kompaktný technologický uzol, ktorý spĺňa požadované technické parametre zadané zákazníkom, prípadne projektantom. Čerpacie stanice sa vyrábajú na mieru podľa charakteru čerpaného média a požadovaných parametrov zariadenia (čerpané množstvo, dopravná výška, počet čerpadiel), miesta nasadenia čerpacej stanice a stupňa dôležitosti čerpacej stanice. Vody možno pomocou čerpacích staníc prečerpávať do voľného priestoru alebo pod tlakom do tlakovej kanalizácie. Podľa počtu čerpadiel môžeme čerpacie stanice rozdeliť na jednočerpadlové – s istou toleranciou na výluku a viacčerpadlové, kde ostatné čerpadlá plnia funkciu záskoku alebo prečerpávajú väčší objem vôd.

Popis čerpacej stanice

Plášť čerpacej stanice (akumulačná nádrž) je vyrobený z plastu polypropylén, polyetylén (spĺňajúceho aj hygienické predpisy pre styk s pitnou vodou), pričom tvar a veľkosť plášťa závisí od veľkosti čerpacej stanice. Vnútorné vystrojenie čerpacej stanice tvorí plastový potrubný rozvod s armatúrami, čerpacia technika, kotvenie čerpadiel, vodiace konštrukcie na manipuláciu s čerpadlami a plavákové spínače pre snímanie výšky hladiny vody v čerpacej stanici, tlakové nádoby pre zvýšenie a ustálenie tlaku úžitkovej a pitnej vody v systéme, 

Použitá čerpacia technika v čerpacích zariadeniach je od renomovaných výrobcov čerpadiel, ako sú firmy GRUNDFOS, EMU, KSB, ABS, HCP PUMP, BELUMI, WILO, FLYGT, SIGMA LUTÍN,...). Každé čerpadlo je navrhované podľa druhu čerpaného média a podľa zadaného pracovného bodu čerpadla (výkon/dopravná výška).

Štandardne je súčasťou dodávky čerpacej stanice riadiaca jednotka, ktorá zabezpečuje automatické ovládanie čerpadiel v závislosti od výšky hladiny vody v čerpacej stanici (náväznosť na plavákové spínače výšky hladiny), automatické striedanie čerpadiel po každom čerpacom cykle, signalizáciu chodu a poruchy zariadenia, a signalizáciu havarijného stavu (zvuková alebo svetelná výstraha). Neštandardnou súčasťou dodávky je napr. diaľkové monitorovanie a ovládanie činnosti čerpacej stanice, zabudovanie frekvenčných meničov na ovládanie čerpacej techniky, ťažké oceľové alebo liatinové poklopy, a pod.

Technické údaje čerpacej stanice

Pre technické informácie si prezrite prospekt a tech. dokumentáciu v sekcii Dokumentácia na začiatku strany.

Montáž čerpacej techniky

Čerpacia stanice sa umiestňujú do výkopu na základovú betónovú dosku, po napojení príslušných potrubí a po napustení vodou sa postupne obetónuje. Plášť čerpacej stanice je 100% vodotesný a pri betonáži sa použije ako stratené debnenie. Vonkajšie výstuhy čerpacej stanice slúžia pre lepšie spojenie plastu s betónom. Ak nie je čerpacia stanica situovaná v lokalite s výskytom spodnej vody a plášť čerpacej stanice je vyhotovený ako samonosný, postačuje obsyp pieskom a zeminou bez obetónovania. Prekrytie čerpacej stanice v úrovni upraveného terénu sa rieši individuálne v závislosti od zaťaženia poklopu a od spôsobu umiestnenia čerpacej stanice (v zelenom páse, v spevnenej ploche). Plastový poklop je možné použiť pri umiestnení v zelenom páse. Pri umiestnení v spevnenej ploche je nutná armovaná stropná doska alebo roznášací betónový prstenec.

Servisná linka na čerpaciu techniku NORIA s.r.o.

(+421) 915 697 186

Po-Pia: 8:00-16:00

BB AQEX s r.o.

Stavebná 22, 974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 (0) 48 47 16 911
e-mail: bbaqex@bbaqex.sk

IČO: 31 576 290
DIČ: 20 20 452 885
IČ DPH: SK 20 20 452 885

VÝROBA

PONDELOK– PIATOK: 06:00 – 14:30
e-mail: paricka@bbaqex.sk
048/471 69 33
0907 836 595

 

BB AQEX s.r.o. - Banská Bystrica

PREDAJŇA

Otváracie hodiny
PONDELOK– PIATOK: 07:00 – 17:00
SOBOTA: 07:30 – 12:00
e-mail: obchodma@bbaqex.sk
048/471 69 34
0915 820 098

Copyright © 2024 BB AQEX s.r.o.

Design & Development By JoomShaper

Search

Web Analytics