cistiarne odpadovych vod

Deemulgačné stanice

Deemulgačné stanice sú určené na čistenie zaolejovaných odpadových vôd rôznych druhov (olejové emulzie, alkalické odmasťovacie kvapaliny, obrábacie kvapaliny,...) bez ohľadu na koncentráciu ropných látok v odpadovej vode.

Spoločne s olejovými emulziami je možné čistenie odpadových vôd s obsahom dusitanov, s obsahom šesťmocného chrómu, prípadne s obsahom náterových hmôt z mokrého lakovania.

Deemulgacne stanice

 

Neutralizačné stanice

Neutralizačné stanice sú určené na zneškodňovanie a neutralizáciu priemyslových odpadových vôd z prevádzok  povrchových úprav (galvanizovne, výroba dosiek plošných spojov,...).

Neutralizacne stanice

 

BB AQEX s r.o.

Stavebná 22, 974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 (0) 48 47 16 911
e-mail: bbaqex@bbaqex.sk

IČO: 31 576 290
DIČ: 20 20 452 885
IČ DPH: SK 20 20 452 885

VÝROBA

PONDELOK– PIATOK: 06:00 – 14:30
e-mail: paricka@bbaqex.sk
048/471 69 33
0907 836 595

 

BB AQEX s.r.o. - Banská Bystrica

PREDAJŇA

Otváracie hodiny
PONDELOK– PIATOK: 07:00 – 17:00
SOBOTA: 07:30 – 12:00
e-mail: obchodma@bbaqex.sk
048/471 69 34
0915 820 098

Copyright © 2024 BB AQEX s.r.o.

Design & Development By JoomShaper

Search

Web Analytics